Tanrı’yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz?

Evreni Yönlendiren Fiziksel Kurallar Olduğu Gibi Tanrı ile İlişkimizi Yönlendiren Ruhsal Kurallar da Vardır

1. Tanrı sizi SEVİYOR ve yaşamınız için HARİKA bir planı var.

Tanrı’nın Sevgisi
“Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar. Tanrı da onda yaşar.” (1. Yuhanna 4:16)

Tanrı’nın Planı
Mesih İsa şöyle diyor: “Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10)

Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?
Çünkü…

2. İnsan GÜNAHLIDIR ve Tanrı’dan AYRI DÜŞMÜŞTÜR. Bu nedenle Tanrı’nın sevgisini ve yaşamı için olan planını bilemez ve uygulayamaz.

İnsan Günahlıdır
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23)

Tanrı Kutsaldır
“Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.” (1. Petrus 1:16)

İnsan Tanrı’dan Ayrı Düşmüştür
“Günahın ücreti Ölümdür.” (Tanrı’dan Ruhsal Kopuş) (Romalılar 6:23)

Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.

OKLAR ise günahlı insanın Tanrı’ya ve O’nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir.

Bu çaba Tanrı’dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir.

İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.

Üçüncü kural bize aradaki bu ayrılığı kapatacak tek yolu açıklamaktadır.

3. İsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı’nın sağladığı TEK ÇAREDİR. Ancak O’nun ile Tanrı’nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

O Bizim Yerimize Öldü

Mesih İsa’nın Doğumu

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Hz. Meryem’e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı’nın Ruhu, Sözünü ona bırakmıştır. İşte Tanrı Sözü peygamber aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı’nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih, mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?” dedi. Melek ona şöyle dedi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Luka 1:34-35)

kurban kuzusu.JPG

KURBAN KUZUSU
Hz. İbrahim Tanrı’ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride, İSA MESİH’İN bizim için yapacağı işin öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH’İ bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna 1:29)

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8)

Ölümden Dirildi
“Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kefas’a sonra Onikilere göründü.” (1. Korintliler 15:3-5)

Tanrı’ya Giden Yol
İsa “YOL, GERÇEK ve YAŞAM Ben’im” dedi. (Yuhanna 14:6)

“Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi, Öyle ki O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)

Yalnız bu üç kuralı bilmek yetmiyor…

4. İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak KABUL ETMELİYİZ. Bundan sonra Tanrı’nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

İsa Mesih’i Kabul Etmeliyiz
“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. ” (Yuhanna 1:12)

İsa Mesih’i İman Yoluyla Kabul Ederiz
“İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” (Efesliler 2:8-9)

İsa Mesih’i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. (Yuhanna 3:1-8’i okuyun)

İsa Mesih’i Kişisel Olarak Çağırmalıyız

Kapı neyi ifade ediyor?

İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. (Vahiy 3:20)

İsa’yı kabul etmemiz demek, kendi benliğimizden Tanrı’ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda Mesih İsa’ya tam olarak güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih’in Tanrı’nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O’nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESİH’i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz.

İKİ DAİRE,
İKİ AYRI YAŞAMI SİMGELEMEKTEDİR

iki tür insan.JPG

— Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?
— Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm İsa Mesih’i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor…

İsa Mesih’i şimdi iman ile dua ederek yaşamınıza alabilirsiniz

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı sözlerinizden çok kalbinize bakar. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih’i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

“Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü senin bana olan sevginden ötürü benim günahlarımın karşılığı olarak kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için sana çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap.” AMİN

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH’İ yaşamımıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o an da yaşamınıza gelecektir.

İsa Mesih’in yaşamınızda olduğunu nasıl bilirsiniz?

Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH’i yaşamınıza kabul ettiniz mi? İsa Mesih, Vahiy 3:20’de verdiği söze göre sizinle ilişki amacı ile şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer O söylüyorsa yalan olabilir mi? İsa’nın yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı’nın kendisine ve sözünün güvenilirliğine dayanarak, başka bir deyişle Tanrı verdiği sözünü tutar.)

KUTSAL KİTAP Mesih İsa’yı kabul edene sonsuz yaşam sözü veriyor.

“Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur. Tanrı’nın Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.” (1. Yuhanna 5:11-13)

– Sizde ne var?
– Tanrı Oğlu, Sonsuz Yaşam.
– Bugün ölsen nereye gideceksin?

İsa Mesih’in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı’ya sürekli olarak teşekkür edin.

“Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam.” (İbraniler 13:5)

Mesih seni terkeder mi?
-Peki Mesih’i kalbine kaç kez çağırmalısın?

O’nun sözünün doğrultusunda Mesih’in sizde yaşadığını ve daha O’nu davet ettiğiniz an da size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz. Unutmayın Tanrı bizi hiçbir zaman aldatmaz.

Önemli Bir Uyarı
DUYGULARA BAĞLI KALMAYIN.

Mesih’e inanmış olan kişi Tanrı’nın kendisine ve sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman (Tanrı’ya ve Sözüne Güvenimiz) ve Duygu (İman ve Sözdinlerliğimizin Sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21)

Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksızın da gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek herhalde düşünülemez bile. Bu örnekte olduğu gibi Mesih’teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyoneti sürmeye benzer. Mesih’teki kişi tamamen Tanrı’ya ve Sözü’ne güvenmelidir.

ŞİMDİ İSA MESİH’İ KABUL ETTİNİZ.

Bunun Sonucunda

Sonsuz yaşam nedir? Ne zaman başlar?

 1. İsa yaşamınıza geldi. (Vahiy 3:20 ve Koloseliler 1:27)

 2. Günahlarınız bağışlandı. (Koloseliler 1:14, 2:13) Tanrı günahlarımızı ne yaptı? Ne kadar bağışladı?

 3. Tanrı’nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) Yani o denli yakın bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki…!)
  Şimdi sen ne oldun?

 4. Sonsuz Yaşamı elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)

 5. Tanrı’nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10, 2. Korintliler 5:17, 1. Selanikliler 5:18)

Bu durumda İsa Mesih’i kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Tanrı’ya bizim için yaptıklarından ötürü şimdi kısa bir dua ile teşekkür sunmak ister misiniz?

O’na hamd etmekle aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.

İSA MESİH’TE OLGUNLAŞMANIZ İÇİN ÖNERİLER

Ruhta olgunlaşma İsa Mesih’e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

“İmanla aklanan insan yaşayacaktır.” (Galatyalılar 3:11)

İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında günbegün artarak Rab’be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

 1. Her gün Rab’be dua edin. (Yuhanna 15:7)

 2. Rab’bin Sözünü her gün okuyun (Elçilerin İşleri 17:11)
  (Mümkünse Müjde’nin Yuhanna bölümünden başlayın)

 3. Tanrı’ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)

 4. Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19 Yuhanna 15:8)

 5. Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı’ya güvenin (1. Petrus 5:7)

 6. Kutsal Ruh’un sizi yönetimi altında tutmasına ve günlük yaşantınız ve tanıklığınızda sizi güçlendirmesine izin verin (Galatyalılar 5:16-17 Elçilerin İşleri 1:8)

İYİ BİR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü toplantıları ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. “Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” (İbraniler 10:25)

Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. İşte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab’bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa (Kilise) katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız gerçek bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun. Bu topluluk İsa Mesih’in yüceltildiği O’nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun…

​Eğer İsa Mesih’i şimdi Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz veya sorularınız varsa Whatsapp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Sizin için dua etmek isteriz.

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN

Bir yanıt yazın