Ruhla Dolu Harika Yaşamı Keşfettiniz Mi?

Kutsal Kitap bize üç çeşit insan olduğunu söyler.

 1. Doğal İnsan(Mesih’i henüz Rabbi ve Kurtarıcısı kabul etmememiş kişi) 
  “Doğal haliyle kişi, Tanrı’nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz” (1 .Korintliler 2:14).
BENLİKÇE YÖNLENDİRİLEN YAŞAM

BENLİK yaşam tahtında

İlgi alanları benlikçe yönlendirildiği için yaşamında bir karmaşa ve düzensizlik var

Mesih yaşamın dışında

 1. Ruhsal İnsan(Kutsal Ruh ile yönlendirilen ve güçlendirilen kişi) 
  “Ruh’a uyan kişi her konuda yargıda bulunabilir, ama onun hakkında yargıda bulunacak kimse yok.” 
  (1. Korintliler 2:15).
MESİH MERKEZLİ YAŞAM

MESİH yaşam tahtında

Benlik Mesih’e boyun eğmiş

Tüm ilgi alanları Mesih tarafından yönlendirildiği için yaşamında düzen var.

 

 1. Bedensel İnsan(Mesih’e iman etmiş, ancak hayatını kendisi yönlendirmek isteyen ve Mesih’e teslim etmeyen kişi) 
  “Kardeşler, ben sizinle, Ruh’a uyanlarla konuşur gibi konuşamadım. Doğal benliğe uyanlarla, Mesih’te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. 2Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. 3Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?” (1 Korintliler 3:1-3). 
BENLİKÇE YÖNLENDİRİLEN YAŞAM

BENLİK yaşam tahtında

Mesih yaşam tahtından indirilmiş ve yaşamımızı yönlendirilmesini izin verilmiyor.

Tüm ilgi alanları benlikçe yönlendirildiği için yaşamda düzensizlik ve karmaşa var.

1. Tanrı bize bol yaşam sağladı.
 • İsa şöyle dedi “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”(Yuhanna 10:10).
 • “Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.”(Yuhanna 15:5).
 • “Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” (Galatyalılar 5:22, 23).
 • “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8)

  Ruhsal İnsan – Bazı özellikler Tanrı’ya güvenmekle kazanılır:

Yaşamımızda bu özelliklerden bazılarının oluşması için yaşamımızın her noktasında Rab’be güvenmemize bağlıdır ve Mesih’teki olgunluğumuza bağlıdır. Kutsal Ruh’un işleyişini yeni öğrenen ve çevrelerinde olgun Hristiyanları tanıyıp yıllardır Mesih’le yürüyenleri gördükçe, cesaretiniz kırılmamalıdır. Bu İnanlılar uzun zamandır Mesih’le yürümektedirler ve bu özelliklerin oluşması zaman alır.
Neden birçok Hristiyan bol yaşama sahip olamıyor? 

2. Bedensel Hristiyanlar bol yaşamı ve ruhsal meyveleri hayatlarında göremezler.

Bedensel İnsan Hristiyan yaşamını Mesih’e değil kendi gücüne dayanarak sürdürür:

 1. Kişi ya durumdan habersiz veya Tanrı’nın sevgisini, bağışlamasını ve gücünü unutmuştur.(Romalılar 5:8-10İbraniler 10:1-25;1. Yuhanna 11 Yuhanna 2:1-32. Petrus 1:9Elçilerin İşleri 1:8).
 2. Ruhsal olarak dalga gibi bir yukarı bir aşağı yaşamı vardır.
 3. Kendini anlayamaz. – Doğru olanı yapmak ister ancak yapamaz.
 4. Kutsal Ruh’un gücü tarafından yönlendirilemez.

(1. Korintliler 3:1-3Romanlılar 7:15-248:7Galatyalılar 5:16-18)


Bedensel İnsan – Aşağıdaki bazı veya tüm özellikler Tanrı’ya tamamen güvenmeyen bir Hristiyanın hayatını temsil ediyor: 

(Hristiyan olduğunu iddia edipte sürekli günah işlemeye devam eden bir kişi anlamalıdır ki, kendisi gerçekte Hristiyan olmayabilir, bu konuda bazı ayetler: 1.Yuhanna 2:33:69Efesliler 5:5). 

Yalnızca üçüncü gerçek bize bu sorunu çözümünü verecektir…

3. İsa, Kutsal Ruh (yönlendirildiğimiz ve güçlendiğimiz) tarafından doldurulmakla bol ve ruhla dolu yaşam vaad etmiştir.

Ruhla dolu yaşam, Mesih tarafından yönlendirilen, Mesih’in bizim içimizde yaşadığı ve içimizden Kutsal Ruh’un gücüyle çalıştığı yaşamdır(Yuhanna 15). 

 • Biri ancak Kutsal Ruh’un gücüyle Hristiyan olabilir Yuhanna 3:1-8. Ruhsal doğuşla beraber, Hristiyan olan kişinin içinde Kutsal Ruh daima vardır (Yuhanna 1:12Koloseliler 2:910Yuhanna 14:16, 17). Tüm Hristiyanların içinde Kutsal Ruh olmasına rağmen tüm Hristiyanlar Kutsal Ruh ile dolu (yönetilmek ve güçlendirilmek) değillerdir. 
 • Kutsal Ruh bol yaşamın kaynağıdır.(Yuhanna 7:37-39). 
 • Kutsal Ruh Mesih’i yüceltmek için geldi (Yuhanna 16:1-15). Biri Ruhla dolduysa, o kişinin Mesih’in gerçek izleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. 
 • Göğe çıkmadan önceki son buyruğunda, Mesih Kutsal Ruh’un gücüyle O’nun tanıklıkları olacağımızı vaad etti.(Elçilerin İşleri 1:1-9).

Peki biri nasıl Kutsal Ruh’la dolu olabilir?

4Kutsal Ruh’la ancak iman ile dolu olabiliriz; böylece Mesih’in tüm Hristiyanlara vaad ettiği bol yaşama sahip olabiliriz.

Kutsal Ruh’la şimdi doldurulabilirsiniz, ancak önce şunları yapmalısınız: 

 • Yaşamınızın tüm alanlarını Tanrı’ya teslim edin. (Romalılar 12:12). 
 • İmanla Kutsal Ruh’la dolu olmayı aşağıdakilere göre isteyin:
 1. O’nun Emri Ruhla dolu olun. “Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolu olun. ” (Efesliler 5:18).
 2. O’nun Vaadi O’nun isteğine uygun her ne zaman dua edersek bize yanıt verecektir. “Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz” (1. Yuhanna 5:14, 15).

İman dua ile ifade edilebilir…

Kutsal Ruh’la dolmak için imanla nasıl dua edilir?

Sadece iman ile Kutsal Ruh’la dolabiliriz. Bununla beraber, gerçek dua imanınızı ifade edebileceğiniz bir yoldur. Aşağıdaki tavsiye niteliğinde bir duadır:

“Sevgili Göksel Baba, sana ihtiyacım var. Kendi hayatımı yönlendirdiğim için günaha düştüm ve sonuç olarak sana karşı günah işledim. Mesih’in çarmıhtaki ölümü ile günahlarımı bağışladığın için teşekkür ederim. Mesih’i hayatımın tahtına yeniden geçmesini istiyorum ve O’nu davet ediyorum. Bana Ruh’la dolmamı emrettiğin ve Kutsal sözünde vaat ettiğin için şimdi beni Kutsal Ruh’unla doldurmanı istiyorum. Yaşamımı yönlendirdiğin için ve beni Kutsal Ruh’la doldurduğun için teşekkür ediyorum.” 

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu? Eğer öyleyse, bu duayı edin ve Tanrı’nın sizi Kutsal Ruh’yla dolduracağına inanın.

Kutsal Ruh’la doldurulduğunuzu (yönlendirilmek ve güçlendirilmek) nasıl bilebilirsiniz?

Tanrı’nın sizi Kutsal Ruh’uyla doldurmasını istediniz mi? Şimdi Kutsal Ruh’la doldurulduğunuzu biliyor musunuz? Neye güvenerek?

(Tanrı’nın Sözüne ve Kendi güvenilirliğine : İbraniler 11:6Romalılar 14:22, 23.)

Duygularınıza bağlı kalmayın. Tanrı Sözünün vaadi bizim yetkimizdir, duygularımız değil! Hristiyan Tanrı’nın Kendisine ve Sözüne güvenerek imanla yaşar. Bu tren şekli gerçek (Tanrı ve O’nun Sözü), iman (Tanrı’ya ve O’nun Sözüne güvenimiz) ve duygularımız (imanımızın ve itaatimizin sonuçları) arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. (Yuhanna 14:21).

Tren vagon olsa da olmasa da gidebilir. Bununla beraber, vagon ile treni çekmek boş bir iştir. Aynı şekilde biz Hristiyanlar, duygularımıza veya hislerimize bağlı olmamalı fakat Tanrı’nın güvenilirliğine ve Sözündeki vaadlarine dayanmalıyız.

Ruh’ta nasıl yürüyebiliriz?

İman (Tanrı’ya ve vaadlerine güven) Ruh’la dolu bir yaşam sürdürebileceğimiz tek yoldur. Mesih’e hayatınızın her noktasında güvendikçe şunlar hayatınızda gerçekleşecektir : 

 1. Yaşamınızda daha çok Ruh’un meyvelerini göreceksiniz (Galatyalılar 5:22, 23) ve gün be gün Mesih’in benzerliğine dönüştürüleceksiniz (Romalılar 12:22. Korintliler 3:18). 
 2. Dua yaşamınız ve Tanrı’nın Sözünü çalışma sizin için daha değerli olacaktır.
 3. O’nun gücünü tanıklığınızda göreceksiniz. (Elç.İşl. 1:8). 
 4. Dünyaya karşı ruhsal çatışmaya hazırlanacaksınız (1.Yuhanna 2:15-17); bedene karşı (Galatyalılar 5:16-17); ve Şeytan’a karşı (1. Petrus 5:7-9Efesliler 6:10-13). 
 5. O’nun gücüyle denenmelere ve günaha karşı direneceksiniz. (1. Korintliler 10:13Filipililer 4:13Efesliler 1:19-232.Timoteyus 1:7Romalılar 6:1-16).

Ruhsal Solunum

İmanla Tanrı’nın sevgisini ve bağışlayıcılığını yaşayacaksınız.

O’nunla yürümenize, yürekten hizmet etme arzunuza rağmen, eğer yaşamınızda Rabbi hoşnut etmeyen bir alan (davranış veya eylem) görürseniz, basitçe Tanrı’ya Mesih’in çarmıhtaki ölümüne dayanarak tüm günahlarınızı – geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki – bağışladığı için teşekkür edin ve O’nunla ilişkinize devam edin.

Eğer yaşamınızın yönetimini bir günah ile – açık bir itaatsizlik eylemi- yeniden ellerinize alırsanız, ruhsal solunum yapın.

Ruhsal Solunum (nefes vererek kirli havayı çıkarma ve nefes alarak temiz havayı içimize alma) Tanrı’nın sevgisini ve bağışlamasını yaşamanız için imanla yaptığınız bir eylemdir.

1. Nefes Vermek – günahlarınızı itiraf etmek-günahınız konusunda Tanrı’yla aynı fikirde olmak ve sizi bağışladığı için O’na teşekkür etmektir (1.Yuhanna 1:9İbraniler 10:1-25). İtiraf tövbeyi içerir. Tövbe, davranışlarınızın ve eylemlerinizin değişmesidir.

2. Nefes Almak – yaşamınızın yönetimini Mesih’e teslim etmek ve imanla Kutsal Ruh’la dolmayı dilemektir. O’nun sizi yönlendirdiğine ve güçlendirdiğine, Efesliler 5:18 ‘deki buyruğuna, 1.Yuhanna 5:14, 15 ‘daki vaadine göre şimdi güvenin.

Bu önemli keşfi paylaşmak istiyorsanız… 

Eğer bu sayfalar sizin için anlamlı ve size yardımcı olduysa lütfen başkalarıyla da paylaşın. 

“Ruhla Dolu Harika Yaşamı Hiç Keşfettiniz mi?” isimli kitapçığın milyonlarcası en yaygın dillerde dünyanın her tarafında dağıtıldı. Sonuç olarak, an be an Kutsal Ruh’un yaşamlarını nasıl kontrol ettiğini ve güçlendirdiğini binlerce Hristiyan öğrendi, tecrübe etti ve yaşadı. Yaşadıkları ve Mesih’in vaat ettiği bol yaşam ile Mesih’le olan imanlarının daha etkin tanıkları oldular. Bu kişilerin tecrübeleri, İsa’nın öğrencilerine, Kutsal Ruh tarafından güçlendirilecekleri zamana dek beklemeleri ve sonra Mesih’in sevgisi ve bağışlamasını tüm dünyaya yayma isteğinin bir kez daha geçerliliğini ispatlamıştır. Kutsal Ruh’a ilişkin bu gerçeği öğrenen birçok Hristiyan aktif olarak Mesih’i paylaşmayı ve Yüce Görev’i (İncil’in Sevinçli Haberini Paylaşmak) şu an ki nesilde yerine getirmeyi arzulamaktadır.

 

Bir yanıt yazın