Kutsal Kitap’ı Kişisel Olarak Çalışmak için Bir Model

Kişisel Kutsal Kitap Çalışması

 1. Dua ile başlayın. Kutsal Ruh’tan okuduklarınızı anlayabilmek için yardım etmesini isteyin.
 2. Yanınıza bir defter ve kalem alın.
 3. Metni yavaş ve dikkatli bir şekilde okuyun. Daha sonra tekrar okuyun fakat bu sefer notlar alarak ilerleyin.
 4. Metnin gerçek anlamını bulmak için aşağıdaki soruları sorun;
  a. Ana Konu Nedir?
  b. Yazar Kim ya da Ne Hakkında Konuşuyor?
  c. Anahtar Ayet Hangisi?
  d. Bu Bölüm İsa Mesih ya da Müjde Hakkında Ne Öğretiyor?
  e. İtiraf Etmen Gereken Bir Günah Açığa Çıkıyor Mu?
  f. İtaat Etmen için Verilen Buyruklar Nelerdir?
  g. Tanrı Bu Ayetler Aracılığıyla Kişisel Olarak Sana Nasıl Konuşuyor?
 5. Pratik uygulamaları, buyrukları ve vaatleri listeleyin.
 6. Ezberlemek için bir ayet belirleyin.
 7. Öğrendiklerinizi uygulayın.

Bir yanıt yazın