İsa Mesih’te Olgunlaşmanız İçin Öneriler

İSA MESİH’TE OLGUNLAŞMANIZ İÇİN ÖNERİLER

Ruhta olgunlaşma İsa Mesih’e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

“İmanla aklanan insan yaşayacaktır.” (Galatyalılar 3:11)

İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında günbegün artarak Rab’be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

Her gün Rab’be dua edin. (Yuhanna 15:7)

Rab’bin Sözünü her gün okuyun (Elçilerin İşleri 17:11)
(Mümkünse Müjde’nin Yuhanna bölümünden başlayın)

Tanrı’ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)

Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19 Yuhanna 15:8)

Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı’ya güvenin (1. Petrus 5:7)

Kutsal Ruh’un sizi yönetimi altında tutmasına ve günlük yaşantınız ve tanıklığınızda sizi güçlendirmesine izin verin (Galatyalılar 5:16-17 Elçilerin İşleri 1:8)

İYİ BİR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü toplantıları ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. “Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” (İbraniler 10:25)

Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. İşte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab’bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa (Kilise) katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız gerçek bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun. Bu topluluk İsa Mesih’in yüceltildiği O’nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun…

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN

Bir yanıt yazın