Tanrı’nın Halkı için Olan Yüreği ve Tanrı Halkının Kahinlik Rolü

Tanrı’nın Halkı için Olan Yüreği ve Tanrı Halkının Kahinlik Rolü Kutsal Kitap’ta bulunan iki küçük pasaj bizlere kurtarıcımız Tanrı’nın hem Eski Antlaşma hem de Yeni Antlaşma’daki işlerinin ardında yatan yüreğini ve karakterini gösterir. Tanrı’nın kurtuluş işini incelerken, O’nun bu etkinliğinin ardında yatan karakterini de anlamamız gerekir. Tanrı’nı karakterini bilmeden O’nun işlerinin doğasını da doğru bir […]

Bir Müjdenin Özel Mesih Portresi – Matta

Bir Müjdenin Özel Mesih Portresi – Matta Levi, İsa tarafından kendisini takip etmek üzere çağrıldığında bir vergi görevlisi yani devlet memuruydu. Her şeyini bırakıp İsa’nın ardından gitti ve O’nu takip etmeye başladı. Daha sonra kendisine armağan veya hediye anlamına gelen Matta adının verildiğini görüyoruz. Onikiler’den biri olan İncil yazarı Matta, İsa’yı “İbrahim oğlu, Davut oğlu […]

İnanlının Gerçek Sevinci ve Mutluluğu Yakalaması için Bir Kaç Yol – A.W. Tozer

İnanlının Gerçek Sevinci ve Mutluluğu Yakalaması için Bir Kaç Yol – A.W. Tozer 1. Tanrı ile gerçek bir dostluk geliştirin. O bir kardeşten bile daha yakın bir arkadaştır. 2. Her gün tanrısal olmaya çalışmak için zaman ayırın. Günah konusunda dürüst olmamaktan kaçının. Kendinizi asla savunmayın. Hiçbir şeyin size sahip olmasına izin vermeyin. Başkalarını incitmekten kaçının. […]

İnanlının Mesih’teki Kimliği

Bir zamanlar Batı Teksas’ta Ira ve Ann Yates isimli bir çift yaşıyordu. Ira ve Ann bankadan kredi çekerek bir çiftlik aldılar. Fakat 20.yy’ın ilk çeyreğinde, Büyük Buhran yıllarında banka kredisini ve vergilerini ödeyemez hale geldiler. Öyle ki artık çiftliklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Bay Yates son bir umutla kendi arazilerinde petrol rezervi olup […]